Chương trình Tiếng Anh ELP tại CityUniversity of Seattle

Nhiệm vụ của Chương trình Anh ngữ (ELP) là phát triển các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của sinh viên mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh và để chuẩn bị cho lối vào và thành công ở cấp độ đại học và trường đại học.

ELP thực hiện điều này bằng cách cung cấp chương trình đào tạo giá cả phải chăng trong: Anh ngữ chuyên sâu, chương trình học tập đa kỹ năng thiết kế đặc biệt để chuẩn bị cho sinh viên để thành công trong lớp học tiếng Anh trung cấp, các lớp lấy tín chỉ của trường cao đẳng hoặc đại học.

Chương trình giảng dạy bao gồm hướng dẫn về ngữ pháp, viết, đọc, nghe, nói, và chuẩn bị học thuật. Có sáu mức độ thành thạo Pre-academic, với mức độ 1 là trình độ đầu vào và mức độ 6 là cấp độ cao nhất. Ngoài ra, có bốn cấp độ chương trình hợp tác học thuật (co-academic), cho phép sinh viên ghi danh đồng thời ở cả các tín chỉ đại học và các khóa học ELP.

Chương trình Anh ngữ dựa trên kỹ năng này giúp học viên chuẩn bị Anh ngữ để vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ (TOEFL) và đáp ứng điểm số cần thiết để nhập học CityUniversity of Seattle hoặc các trường cao đẳng và đại học khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *