Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

Sứ Mệnh (Mission):

“Tạo Dựng Tương Lai Vững chắc”  cho Học viên và Sinh Viên Việt Nam thông qua việc cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Kết Nối Trí Tuệ Giáo Dục Toàn Cầu”: Kết nối học viên và sinh viên với cơ hội học tập nhưng tinh hoa trí tuệ giáo dục trên toàn cầu, giúp họ trở thành công dân toàn cầu với tư duy tiên tiến và phù hợp với thời đại .

“Phát Hiện và Phát Triển Tài Năng”: Sứ mệnh này nhấn mạnh việc tìm kiếm và phát triển các tài năng trẻ thông qua các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính cho những người có tiềm năng xuất sắc.

“Xây Dựng Cộng Đồng Học Thuật Đa Văn Hóa“: Sứ mệnh này tập trung vào việc xây dựng một cộng đồng học thuật đa văn hóa, nơi mà học viên và sinh viên từ các quốc gia khác nhau có thể học hỏi và chia sẻ kiến thức với nhau.

“Tạo Ra Cơ Hội Học Tập Công Bằng”: Sứ mệnh này nhấn mạnh việc cung cấp cơ hội học tập công bằng cho mọi người, không phân biệt dựa trên đẳng cấp xã hội, giới tính, hoặc nguồn gốc văn hóa.

Giá Trị Cốt Lõi (Values) :

Khuyến khích suy nghĩ Sáng Tạo: Tạo ra một môi trường khuyến khích sự sáng tạo và khám phá kiến thức mới.

Hành động không trì hoãn : Trở ngại lớn nhất của thành công là sự trì hoãn không hành động vì sợ sai và khả năng triển khai kém. Tại VNEI chúng tôi luôn duy trì và phát triển văn hóa nói là làm và làm việc dứt điểm có trách nhiệm

Hợp Tác và Đồng Đội : Khuyến khích sự hợp tác, tinh thần đồng đội và sự tôn trọng lẫn nhau trong tất cả các mức độ và vị trí công việc.

Học Hỏi Nhanh và Liên Tục: Khuyến khích việc học hỏi liên tục, cập nhật kiến thức nhanh và áp dụng những phương pháp giảng dạy mới nhất.

Sự Chăm Sóc Tận Tâm: Tạo ra một môi trường chăm sóc và hỗ trợ tận tâm cho khách hàng, giúp họ cảm thấy an toàn và đầy đủ điều kiện để học tập và phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *