Lịch khai giảng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS

Khoá học

Khai giảng

Học phí

15/03/2024

9,000,000 VNĐ

15/03/2024

11,000,000 VNĐ

15/03/2024

13,000,000 VNĐ

15/03/2024

15,000,000 VNĐ

15/03/2024

15,000,000 VNĐ

Khuyến mại nhân dịp khai trương cơ sở tại Vinhomes Oceanpark => GIẢM 50% Học Phí

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE

Khoá học

Khai giảng

Học phí

29/03/2024

40,000,000 VNĐ

30/03/2024

25,000,000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS

Khóa học

Khai giảng

Học
phí

Khoá học IELTS
0 – 3.0


15/03/2024


9,000,000
VNĐ

Khoá học IELTS
3.0 – 4.0


15/03/2024


11,000,000
VNĐ

Khoá học IELTS
4.0 – 5.0


15/03/2024


13,000,000
VNĐ

Khoá học IELTS
5.0 – 6.0


15/03/2024


15,000,000
VNĐ

Khoá học IELTS
6.0 – 7.0


15/03/2024


15,000,000
VNĐ

Khuyến mại nhân dịp khai trương cơ sở tại Vinhomes Oceanpark
=> GIẢM 50% Học Phí

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE

Khóa học

Khai giảng

Học
phí

Chuyển Đổi Số


29/03/2024


40,000,000
VNĐ

Tư Duy Quản Trị Kinh Doanh


30/03/2024


25,000,000
VNĐ

Kỹ Năng Giao Tiếp và Đàm Phán Trong Kinh Doanh


15/03/2024


25,000,000
VNĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *